Kvietimas teikti pastabas

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė informuoja, kad atsižvelgiant į tai, jog sudarytos visų į vietos plėtros projektų sąrašus įtrauktų projektų finansavimo sutartys ir žinoma, kad dalies strategijos veiksmuose numatytų paramos lėšų nebus panaudota, inicijuojamas strategijos keitimas, t. y. bendra strategijai įgyvendinti numatyta paramos lėšų suma mažinama nuo 390032,30 Eur iki 364617,35 Eur. Kadangi šis strategijos pakeitimas laikomas esminiu (keičiama bendra vietos plėtros strategijai įgyvendinti suplanuota paramos lėšų ir prisidėjimo lėšų suma), Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė kviečia miesto VVG veiklos teritorijos gyventojus teikti pastabas, pasiūlymus dėl siūlomų pakeitimų el. paštu. kaisiadoriumiestovvg@gmail.com iki š. m. balandžio 7 d.

Naudinga informacija projektų vykdytojams

Ø  Atmintinė projektų vykdytojams

Ø  Supaprastinimų atmintinė

Ø  Projektų finansavimo ir administravimo taisyklės

Ø  Leidiniai apie projektų viešinimą:
Čia prasideda Jūsų istorija“,
LR finansų ministerijos leidinys:
„Ką projektų vykdytojai turėtų žinoti apie komunikaciją“.
Plakatų šabloną, ES investicijų ženklo maketus ir jo naudojimo vadovą galite atsisiųsti čia.

Ø  Informaciją apie viešuosius pirkimus galite rasti čia (perkančiosioms organizacijoms) ir čia (neperkančiosioms organizacijoms)

Ø  Kitus aktualius dokumentus visuomet rasite čia.

Startuoja nauji projektai

Kaišiadorių smulkaus ir vidutinio verslo asociacija

Projektas – „Profesinės kvalifikacijos ir darbo įgūdžių didinimas pasitelkiant neformalųjį profesinį aktualių darbo rinkos specialybių mokymą“ (projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0376).

Projekto tikslas – paskatinti bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių Kaišiadorių miesto gyventojų užimtumą ir padidinti jų profesines kvalifikacijas ir darbo įgūdžius suteikiant jiems galimybę mokytis pagal darbo rinkoje aktualias specialybes. Socialinei integracijai ir užimtumui didinti numatyta tikslinei grupei pravesti 4 tipų specializuotus neformaliuosius mokymus po 3 grupes.
Projektas dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, skirtas finansavimas sudaro 37.710,25 Eur. Pareiškėjas prisidės prie projekto nepiniginiu nuosavu įnašu 3.953,04 Eur – savanorių savanoriška veikla. Projekte dalyvaus 26 tikslinės grupės dalyviai, bus suorganizuota 12 neformalaus švietimo mokymų. Projekto įgyvendinamo laikotarpis – 2020 m. spalio 16 d.- 2021 m. rugsėjo 16 d.
Projektas – „Užimtumo skatinimas siekiant ugdyti su tradiciniu amatu, tautodaile ir rankdarbiais susijusias kompetencijas (projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0377).
Projekto tikslas – paskatinti darbingų neaktyvių Kaišiadorių miesto gyventojų užimtumą organizuojant veiklas, susijusias su tradicinių amatų, tautodailės ir rankdarbių kompetencijų įgijimu. Socialinei integracijai ir užimtumui didinti numatyta tikslinei grupei suorganizuoti amatų, tautodailės, rankdarbių dirbtuvių renginį, specializuotus praktinius neformaliuosius mokymus, susijusius su amatais, tautodaile, rankdarbiais
Projektas dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, skirtas finansavimas sudaro 53.430,47 Eur. Pareiškėjas prisidės prie projekto nepiniginiu nuosavu įnašu 5.973,00 Eur – savanorių savanoriška veikla. Projekte dalyvaus 26 tikslinės grupės dalyviai, bus suorganizuoti 3 renginiai, 12 neformalaus švietimo specializuotų praktinių mokymų, susijusių su tradiciniais amatais, tautodaile, rankdarbiais. Projekto įgyvendinamo laikotarpis – 2020 m. spalio 16 d.- 2021 m. spalio 16 d.