Svarbi informacija projektų vykdytojams

Gerb. Projektų vykdytojai,

Š. m. gegužės 24 d. įsigaliojus Galimybių pasui ir atnaujinus Nutarimą dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo (toliau – Nutarimas), atsirado daugiau galimybių vykdyti veiklas kontaktiniu būdu.

  • Jei mokymas projekte atitinka neformalaus suaugusiųjų švietimo sąvoką:

2021-05-24–2021-05-31 laikotarpiu:

Jis yra galimas su Galimybių pasu be ribojimų (Nutarimo 2.2.9.4.5 p.). Deklaruojant tokias išlaidas, Agentūrai turėsite pateikti laisvos formos patvirtinimą, kad visi mokyme dalyvavę dalyviai turėjo Galimybių pasą (pvz., Mokymuose „xxxx“, vykusiuose yyyy-mm-dd, visi dalyvavę dalyviai turėjo aktyvų Galimybių pasą, ir mokymų organizavimas atitiko Galimybių pase nurodytus reikalavimus).

Jei dalyviai Galimybių paso neturėjo, tada toks mokymas turi atitikti Nutarimo 2.2.9.4.3 p. reikalavimus – neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus galima organizuoti uždarose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 10 asmenų ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 m² paslaugos teikimo vienam asmeniui plotas.

Skaityti daugiau…

Skaityti daugiau…

Kvietimas teikti pastabas

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė informuoja, kad atsižvelgiant į tai, jog sudarytos visų į vietos plėtros projektų sąrašus įtrauktų projektų finansavimo sutartys ir žinoma, kad dalies strategijos veiksmuose numatytų paramos lėšų nebus panaudota, inicijuojamas strategijos keitimas, t. y. bendra strategijai įgyvendinti numatyta paramos lėšų suma mažinama nuo 482 532,30 Eur iki 448 015,21 Eur. Kadangi šis strategijos pakeitimas laikomas esminiu (keičiama bendra vietos plėtros strategijai įgyvendinti suplanuota paramos lėšų ir prisidėjimo lėšų suma), Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė kviečia miesto VVG veiklos teritorijos gyventojus teikti pastabas, pasiūlymus dėl siūlomų pakeitimų el. paštu. kaisiadoriumiestovvg@gmail.com iki š. m. balandžio 7 d.