Visuotiniai susirinkimai

Pranešimai apie šaukiamus susirinkimus
Pranešame, kad asociacijos Kaišiadorių miesto VVG (kodas 304059650, įregistruota Katedros g. 4-202, Kaišiadorys) 2023 m. birželio 28 d. 17.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis narių susirinkimas adresu Katedros g. 4-202, Kaišiadorys.
Atvykstant į susirinkimą prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu atvyks atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl Kaišiadorių miesto VVG valdybos išrinkimo 2 metų kadencijai.
2. Dėl Kaišiadorių miesto VVG valdybos pirmininko ir pavaduotojo skyrimo 2 metų kadencijai.
3. Dėl Kaišiadorių miesto VVG pirmininko išrinkimo 2 metų kadencijai.
4. Dėl Kaišiadorių miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo galutinės ataskaitos tvirtinimo.
Su visuotinio narių susirinkimo sprendimo projektu galima susipažinti Katedros g. 4-212, Kaišiadorys.

Susirinkimas ir dataProtokolas
Visuotinis narių susirinkimas 2023-06-28 Informacija atsisiųsti
Visuotinis narių susirinkimas 2023-03-22Informacija atsisiųsti
Visuotinis narių susirinkimas 2022-12-29Informacija atsisiųsti
Visuotinis narių susirinkimas 2022-03-30Informacija atsisiųsti
Visuotinis narių susirinkimas 2022-03-30Informacija atsisiųsti
Visuotinis narių susirinkimas 2021-06-30Informacija atsisiųsti
Visuotinis narių susirinkimas 2021-04-29Informacija atsisiųsti
Visuotinis narių susirinkimas 2021-03-19Informacija atsisiųsti
Visuotinis narių susirinkimas 2020-03-05Informacija atsisiųsti
Visuotinis narių susirinkimas 2020-01-16Informacija atsisiųsti
Visuotinis narių susirinkimas 2019-10-14Informacija atsisiųsti
Visuotinis narių susirinkimas 2019-09-02Informacija atsisiųsti
Visuotinis narių susirinkimas 2019-06-28Informacija atsisiųsti
Visuotinis narių susirinkimas 2019-06-03Informacija atsisiųsti
Visuotinis narių susirinkimas 2019-03-20Informacija atsisiųsti
Visuotinis narių susirinkimas 2018-03-22Informacija atsisiųsti
Visuotinis narių susirinkimas 2018-03-12 Informacija atsisiųsti
Visuotinis narių susirinkimas 2017-06-29 Informacija atsisiųsti
Visuotinis narių susirinkimas 2017-03-17 Informacija atsisiųsti
Visuotinis narių susirinkimas 2016-04-13 Informacija atsisiųsti