Startuoja nauji projektai

Kaišiadorių smulkaus ir vidutinio verslo asociacija

Projektas – „Profesinės kvalifikacijos ir darbo įgūdžių didinimas pasitelkiant neformalųjį profesinį aktualių darbo rinkos specialybių mokymą“ (projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0376).

Projekto tikslas – paskatinti bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių Kaišiadorių miesto gyventojų užimtumą ir padidinti jų profesines kvalifikacijas ir darbo įgūdžius suteikiant jiems galimybę mokytis pagal darbo rinkoje aktualias specialybes. Socialinei integracijai ir užimtumui didinti numatyta tikslinei grupei pravesti 4 tipų specializuotus neformaliuosius mokymus po 3 grupes.
Projektas dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, skirtas finansavimas sudaro 37.710,25 Eur. Pareiškėjas prisidės prie projekto nepiniginiu nuosavu įnašu 3.953,04 Eur – savanorių savanoriška veikla. Projekte dalyvaus 26 tikslinės grupės dalyviai, bus suorganizuota 12 neformalaus švietimo mokymų. Projekto įgyvendinamo laikotarpis – 2020 m. spalio 16 d.- 2021 m. rugsėjo 16 d.
Projektas – „Užimtumo skatinimas siekiant ugdyti su tradiciniu amatu, tautodaile ir rankdarbiais susijusias kompetencijas (projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0377).
Projekto tikslas – paskatinti darbingų neaktyvių Kaišiadorių miesto gyventojų užimtumą organizuojant veiklas, susijusias su tradicinių amatų, tautodailės ir rankdarbių kompetencijų įgijimu. Socialinei integracijai ir užimtumui didinti numatyta tikslinei grupei suorganizuoti amatų, tautodailės, rankdarbių dirbtuvių renginį, specializuotus praktinius neformaliuosius mokymus, susijusius su amatais, tautodaile, rankdarbiais
Projektas dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, skirtas finansavimas sudaro 53.430,47 Eur. Pareiškėjas prisidės prie projekto nepiniginiu nuosavu įnašu 5.973,00 Eur – savanorių savanoriška veikla. Projekte dalyvaus 26 tikslinės grupės dalyviai, bus suorganizuoti 3 renginiai, 12 neformalaus švietimo specializuotų praktinių mokymų, susijusių su tradiciniais amatais, tautodaile, rankdarbiais. Projekto įgyvendinamo laikotarpis – 2020 m. spalio 16 d.- 2021 m. spalio 16 d.

Startavo nauji projektai

Verslo pradžia Kaišiadoryse

Projekto tikslas – mažinti nedarbą, skatinti Kaišiadorių jaunimo iki 29 metų verslumą.

Projekto tikslinės grupės :

– darbingi (iki 29 m.) asmenys;

Projekto tikslinės grupės:
– verslumo skatinimo veiklų dalyviai –44 asm;
– savanoriai – 6 asm.

Projektu siekiama jaunus žmones ( iki 29 metų) įtraukti į verslumo didinimą skatinančią veiklą. Įgyvendinant projektą planuojama vykdyti informavimo, konsultavimo, neformalaus ugdymo, komunikacijos, lyderystės mokymus. Dalyviams, kurie kurs su laisvalaikio pramogomis susijusius verslus, bus suteikiamos patalpos ir reikalingos priemonės.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Projekto išlaidų suma – 98 296,10 Eur, skirtas 83 397,86 Eur finansavimas.

Veiklų pradžia – 2020 m. lapkričio mėn.
Veiklų pabaiga – 2022 m. lapkričio mėn.

Projekto vykdytoja asociacija – asociacija „Žalieji velniai“.
Projekto partneris – Lietuvos laisvės kovų įamžintojų sąjūdis. 

Daugiau informacijos galima rasti – www.esinvesticijos.lt.

Startavo nauji projektai

Žinok viską Kaišiadoryse

Projekto tikslas – mažinti nedarbą Kaišiadoryse, suteikiant pagalbą darbingiems negalią turintiems asmenims ar bedarbiams ir jauno verslo subjektams, ugdant jų verslumo gebėjimus ir suteikiant priemones informacijos sklaidos verslams. 

Projekto tikslinė grupės:
– darbingi neįgalūs – 15 asm.;
– savanoriai – 5 asm.  

Projektas padės neįgaliuosius įtraukti į darbo rinką ir taip mažinti Kaišiadorių nedarbo lygį bei pažeidžiamų grupių socialinę atskirtį.
Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Projekto išlaidų suma – 30 401,33 Eur, skirtas 24 193,73 Eur finansavimas.

Veiklų pradžia – 2020 m. lapkričio mėn.
Veiklų pabaiga – 2022 m. spalio mėn.

Projekto vykdytojas – asociacija „Žalieji velniai“.
Projekto partneris – Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinė valdyba. 

Daugiau informacijos galima rasti www.esinvesticijos.lt.

Kvietimas registruotis į projektą

VšĮ ,,Voluntarius LT“ įgyvendina projektą „Esu reikalingas“ (projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0251, kurio tikslas – švietėjiškų, mokymo, konsultavimo veiklų pagalba sudaryti palankias sąlygas Kaišiadorių miesto vyresnio darbingo amžiaus gyventojams ugdyti naujas profesines ir bendrąsias asmenines kompetencijas bei įgūdžius, siekiant padidinti jų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje.

Projekto metu vyresnio amžiaus darbingi ekonomiškai neaktyvūs asmenys bus susipažindinti su greitosios pagalbos, socialinio darbo, slaugos darbuotojo veikla. Vyks savanoriškos veiklos mokymai, projekto dalyviai galės įgyti naujų profesinių ir bendrųjų asmeninių įgūdžių.

Mokymai prasidės šių metų rugsėjo mėnesį, todėl pradedama rinkti tikslinė grupė (vyresni nei 30 metų, bedarbiai ir neregistruoti Užimtumo tarnyboje). Be tikslinės grupės mokymuose gali dalyvauti visi norintys, pilnamečiai, Kaišiadorių m. gyventojai.

Norinčius dalyvauti projekte  prašome kreiptis ir registruotis tel. 8 682 68809. Laukiame Jūsų!