Svarbūs dokumentai

Projektų finansavimo sąlygų aprašas

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto:
Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“(Nr. 08.6.1-ESFA-V-911)
„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c6e25a00e6b911e68503b67e3b82e8bd

 

 

Kita informacija 
Kaišiadorių miesto VVG įstatai nuo 2023-04-26Informacija atsisiųsti
Kaišiadorių miesto VVG įstatai iki 2023-04-25Informacija atsisiųsti
Prašymai keisti VVG plėtros strategijaInformacija atsisiųsti
Atnaujinta StrategijaInformacija atsisiųsti
Atrankos kriterijų aprašas (galioja nuo 2019-03-28)Informacija atsisiųsti
Procedūrų aprašas (galioja nuo 2019-03-28)Informacija atsisiųsti
Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas reikalavimų atmintinė (atnaujinta nuo 2019-07-15)Informacija atsisiųsti
Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas reikalavimų atmintinė (nebegalioja)Informacija atsisiųsti
Atrankos kriterijų aprašas (nebegalioja)Informacija atsisiųsti
Procedūrų aprašas (nebegalioja)Informacija atsisiųsti