Kvietimas Nr. 3 2017 m.

KVIETIMAS TEIKTI  VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS NR. 3

Vietos plėtros strategijos tikslas:

  • Plėsti socialines ir kitas paslaugas ir jų gavėjų tikslinę grupę, mažinant neigiamą socialinę situaciją mieste

Vietos plėtros strategijos uždavinys:

  • Kurti ir vystyti naujas psichosocialines ir kitas paslaugas socialiai pažeidžiamoms grupėms, esančioms socialinėje atskirtyje Kaišiadorių mieste mažinant socialinių pašalpų gavėjų skaičių

Veiksmas:

  • Gyvenimo konsultanto paslaugos darbingiems asmenims ir jų šeimos nariams organizavimas savižudybių ir priklausomybių prevencijai stiprinti Kaišiadorių mieste skatinant ir organizuojant savanorišką veiklą

 

Visa kvietimų informacija pareiškėjams Nr. 3 
Kvietimas Nr. 3Atsisiųsti
Projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų aprašasAtsisiųsti
Kriterijų aprašo Priedas Nr. 1. Projektinis pasiūlymasAtsisiųsti
Kriterijų aprašo Priedas Nr. 2. DeklaracijaAtsisiųsti
Strategijai įgyvendinti reikalingų procedūrų aprašasAtsisiųsti
Projektų finansavimo sąlygų aprašasAtsisiųsti