Vertinimo rezultatai

Vietos plėtros projektų tvirtinimo rezultatai LR vidaus reikalų ministro 2018 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 1V-311 ir pakeitimas 2018 m. rugpjūčio 24 d. Nr.1V-611.

Galiojanti suvestinė redakcija: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f3516ec0e1c411e89acab3ff12d77081

arba informacija čia

Vertinimo ataskaita

DataNr. 
2017-08-021Informacija atsisiųsti