Strategija

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija

Aktuali redakcija, patvirtinta visuotinio narių susirinkimo 2022-12-29 protokolu Nr.2:

Atsisiųsti
Strategija patvirtinta 2016 m.

Strategijos stebėsenos rodikliai

Informacija atsisiųsti

Strategijos įgyvendinimo ataskaitos

Galutinė ataskaita
Ataskaita už 2022 metus
Ataskaita už 2021 metus
Ataskaita už 2020 metus
Ataskaita už 2019 metus
Ataskaita už 2018 metus
Ataskaita už 2017 metus
Ataskaita už 2016 metus