Kvietimas Nr. 1 2017 m.

KVIETIMAS TEIKTI  VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS NR. 1

Vietos plėtros strategijos tikslas:

  • Plėsti socialines ir kitas paslaugas ir jų gavėjų tikslinę grupę, mažinant neigiamą socialinę situaciją mieste

Vietos plėtros strategijos uždavinys:

  • Kurti ir vystyti naujas psichosocialines ir kitas paslaugas socialiai pažeidžiamoms grupėms, esančioms socialinėje atskirtyje Kaišiadorių mieste mažinant socialinių pašalpų gavėjų skaičių

Veiksmas:

  • Psichosocialinių paslaugų bei intensyvių krizių įveikimo pagalbos paslaugų organizavimas ir teikimas pažeidžiamiems darbingiems asmenims ir jų šeimos nariams (asmenims, patyrusiems smurtą; socialinę atskirtį dėl amžiaus, tautybės, seksualinės orientacijos ir kt. patiriantiems asmenims)

 

Visa kvietimų informacija pareiškėjams Nr. 1 
Kvietimas Nr. 1Atsisiųsti
Projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų aprašasAtsisiųsti
Kriterijų aprašo Priedas Nr. 1. Projektinis pasiūlymasAtsisiųsti
Kriterijų aprašo Priedas Nr. 2. DeklaracijaAtsisiųsti
Strategijai įgyvendinti reikalingų procedūrų aprašasAtsisiųsti
Projektų finansavimo sąlygų aprašasAtsisiųsti