„Kaišiadorių miesto vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių gyventojų užimtumo ir savanorystės skatinimas pasitelkiant linijinių šokių neformalųjį mokymą“

Kaišiadorių rajono pensininkų klubas – „Kaišiadorių miesto vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių gyventojų užimtumo ir savanorystės skatinimas pasitelkiant linijinių šokių neformalųjį mokymą“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-15-0005

Paraiškoje nurodyta projekto vertė: 9 869,08 Eur

Prašoma finansavimo suma: 8 956,90 Eur

Sutarties pasirašymo data – 2018-10-02

Projektu siekiama spręsti Kaišiadorių mieste gyvenančių vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių žmonių užimtumo ir iniciatyvumo trūkumo, nepakankamo įsitraukimo į savanorišką ar visuomeninę veiklą problemą. Pagrindinis projekto tikslas – Kaišiadorių miesto vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių žmonių užimtumo, didesnio įsitraukimo į visuomeninę veiklą ir savanorystę skatinimas pasitelkiant linijinius šokius kaip neformaliojo mokymo priemonę. Projekto metu planuojamos vykdyti veiklos: 1. Linijinių šokių pamokos pagal linijinių šokių neformalią programą Kaišiadorių mieste gyvenantiems vyresnio amžiaus darbingiems neaktyviems žmonėms. 2. Suorganizuota išvyka į Linijinių šokių festivalį projekto dalyvių grupei.  3. Suorganizuotas linijinių šokių festivalis Kaišiadorių mieste. 4. Vykdoma projekto dalyvių savanoriška veikla – linijinių šokių pamokų vedimas kitiems Kaišiadorių miesto gyventojams. Projektu siekiama prisidėti prie Kaišiadorių miesto plėtros strategijos įgyvendinimo, didinant vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių miesto gyventojų socialinę integraciją, užimtumą ir įsitraukimą į visuomeninę veiklą, savanorystės skatinimą. Tikslinė grupė – 60 dalyvių.