Kvietimas Nr. 5 2017 m.

KVIETIMAS TEIKTI  VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS NR. 5

Vietos plėtros strategijos tikslas:

  • Mažinti nedarbą, skatinant darbingų neaktyvių Kaišiadorių miesto gyventojų verslumą ir užimtumą

Vietos plėtros strategijos uždavinys:

  • Įgyvendinti užimtumą skatinančias iniciatyvas, didinant neaktyvių darbingų asmenų profesinę kvalifikaciją ir darbo įgūdžius

Veiksmas:

  • Vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių asmenų užimtumo iniciatyvų skatinimas ir įgyvendinimas, įsteigiant  vyresnio amžiaus savanorių klubą ir užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo tinklų kūrimą ir palaikymą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis

 

Visa kvietimų informacija pareiškėjams Nr. 5 
Kvietimas Nr. 5Atsisiųsti
Projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų aprašasAtsisiųsti
Kriterijų aprašo Priedas Nr. 1. Projektinis pasiūlymasAtsisiųsti
Kriterijų aprašo Priedas Nr. 2. DeklaracijaAtsisiųsti
Strategijai įgyvendinti reikalingų procedūrų aprašasAtsisiųsti
Projektų finansavimo sąlygų aprašasAtsisiųsti