Kvietimas Nr. 9 2017 m.

KVIETIMAS TEIKTI  VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS NR. 2.2.2-2

Vietos plėtros strategijos tikslas:

  • Mažinti nedarbą skatinant darbingų neaktyvių Kaišiadorių miesto gyventojų verslumą ir užimtumą

Vietos plėtros strategijos uždavinys:

  • Užtikrinti reikiamą pagalbą verslo ar savarankiškos veiklos kūrimo ir plėtojimo procese

Veiksmas:

  • Mokymų organizavimas ir reikalingos įrangos suteikimas verslą ar savarankišką veiklą pradėjusiems darbingiems negalią turintiems asmenims.
Visa kvietimų informacija pareiškėjams Nr. 9 
Kvietimas Nr. 9Atsisiųsti
Projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų aprašasAtsisiųsti
Kriterijų aprašo Priedas Nr. 1. Projektinis pasiūlymasAtsisiųsti
Kriterijų aprašo Priedas Nr. 2. DeklaracijaAtsisiųsti
Strategijai įgyvendinti reikalingų procedūrų aprašasAtsisiųsti
Projektų finansavimo sąlygų aprašasAtsisiųsti