Kvietimas Nr. 9

KVIETIMAS TEIKTI  VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS NR. 9

Vietos plėtros strategijos tikslas:

  • Mažinti nedarbą skatinant darbingų neaktyvių Kaišiadorių miesto gyventojų verslumą ir užimtumą

Vietos plėtros strategijos uždavinys:

  • Užtikrinti reikiamą pagalbą verslo ar savarankiškos veiklos kūrimo ir plėtojimo procese

Veiksmas:

  • Mokymų organizavimas ir reikalingos įrangos suteikimas verslą ar savarankišką veiklą pradėjusiems darbingiems negalią turintiems asmenims.

 

Visa kvietimų informacija pareiškėjams Nr. 9 
Kvietimas Nr. 9Atsisiųsti
Projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų aprašasAtsisiųsti
Kriterijų aprašo Priedas Nr. 1. Projektinis pasiūlymasAtsisiųsti
Kriterijų aprašo Priedas Nr. 2. DeklaracijaAtsisiųsti
Strategijai įgyvendinti reikalingų procedūrų aprašasAtsisiųsti
Projektų finansavimo sąlygų aprašasAtsisiųsti