1 Kvietimas Nr. 1.1.2-2

KVIETIMAS TEIKTI  VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS NR. 1.1.2-2

Vietos plėtros strategijos tikslas:

  • Plėsti socialines ir kitas paslaugas ir jų gavėjų tikslinę grupę, mažinant neigiamą socialinę situaciją mieste

Vietos plėtros strategijos uždavinys:

  • Kurti ir vystyti naujas psichosocialines ir kitas paslaugas socialiai pažeidžiamoms grupėms, esančioms socialinėje atskirtyje Kaišiadorių mieste mažinant socialinių pašalpų gavėjų skaičių

Veiksmas:

  • Sociokultūrinių ir kitų laisvalaikio užimtumo veiklų bei savipagalbos grupių organizavimas  socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui nuo 14 m. (iš socialinės rizikos šeimų ar skurstančių šeimų)
Visa kvietimų informacija pareiškėjams 
1 Kvietimas Nr. 1.1.2-2Atsisiųsti
Projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų aprašasAtsisiųsti
Kriterijų aprašo Priedas Nr. 1. Projektinis pasiūlymasAtsisiųsti
Kriterijų aprašo Priedas Nr. 2. DeklaracijaAtsisiųsti
Strategijai įgyvendinti reikalingų procedūrų aprašasAtsisiųsti
Projektų finansavimo sąlygų aprašasAtsisiųsti
Projekto finansavimo sąlygų atmintinėAtsisiųsti