Kvietimas Nr. 6 2017 m.

KVIETIMAS TEIKTI  VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS NR. 2.1.2-2

Vietos plėtros strategijos tikslas:

  • Mažinti nedarbą skatinant darbingų neaktyvių Kaišiadorių miesto gyventojų verslumą ir užimtumą

Vietos plėtros strategijos uždavinys:

  • Įgyvendinti užimtumą skatinančias iniciatyvas didinant neaktyvių darbingų asmenų profesinę kvalifikaciją ir darbo įgūdžius

Veiksmas:

  • Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis mokymas (neformalus švietimas) ir įgytų žinių pritaikymas darbinėje veikloje, pasitelkiant aktualias darbo rinkoje specialybes, savanorystę.
Visa kvietimų informacija pareiškėjams Nr. 6 
Kvietimas Nr. 6Atsisiųsti
Projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų aprašasAtsisiųsti
Kriterijų aprašo Priedas Nr. 1. Projektinis pasiūlymasAtsisiųsti
Kriterijų aprašo Priedas Nr. 2. DeklaracijaAtsisiųsti
Strategijai įgyvendinti reikalingų procedūrų aprašasAtsisiųsti
Projektų finansavimo sąlygų aprašasAtsisiųsti