„Kaišiadorių gyventojų padėties darbo rinkoje gerinimas, suteikiant verslo pradžios ir plėtros konsultacijas bei skatinant bendradarbiavimo tinklus“

VšĮ „Gyvenimo kokybės studijų centras“ – „Kaišiadorių gyventojų padėties darbo rinkoje gerinimas, suteikiant verslo pradžios ir plėtros konsultacijas bei skatinant bendradarbiavimo tinklus“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-15-0004 (partneris – VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras)

Paraiškoje nurodyta projekto vertė: 40 520,00 Eur

Prašoma finansavimo suma: 37 481,00 Eur

Sutarties pasirašymo data – 2018-10-04

Projektu siekiama pagerinti Kaišiadorių miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje, ugdant verslumo (įskaitant socialinį verslumą) kompetencijas, suteikiant verslo pradžios konsultacijas bei skatinant bendradarbiavimo tinklus. Projektas atitinka Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos tikslą Nr. 2. „mažinti nedarbą skatinant darbingų neaktyvių Kaišiadorių miesto gyventojų verslumą ir užimtumą“. Projekto uždavinys: informuoti, konsultuoti, neformaliai mokyti Kaišiadorių miesto gyventojus, siekiant juos skatinti pradėti / plėtoti verslą, ugdyti verslumo motyvaciją ir kompetencijas, suteikiant verslo pradžios ir verslumo skatinimo ugdomojo vadovavimo (koučingo) konsultacijų paslaugas. Projektas atitinka Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos uždavinį Nr. „2.2. Užtikrinti reikiamą pagalbą verslo ar savarankiškos veiklos kūrimo ir plėtojimo procese“. Projekto veiklos atitinka Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos veiksmą Nr. 2.2.1. Projektu numatyta suteikti verslo pradžios konsultacijas (n=50 dalyvių) ir verslo ugdomojo vadovavimo (koučingo) konsultacijas (n=10 dalyvių). Numatoma, kad įgyvendinus projektą, bus sukurta 1 konsultavimo veiklos darbo vieta. Siekiami rezultatai atitinka Vietos plėtros strategijos rezultatus ir rodiklius: Projektas prisideda prie Vietos plėtros strategijos rezultato: „Projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo projekto veiklose“. Iš viso į 2 tikslo veiklas planuojama įtraukti 60 dalyvių. Siekiama, kad 30 proc. dalyvių padėtis būtų pagerėjusi po projekto veiklų.