Kvietimas Nr. 8 2017 m.

KVIETIMAS TEIKTI  VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS NR. 8

Vietos plėtros strategijos tikslas:

  • Mažinti nedarbą skatinant darbingų neaktyvių Kaišiadorių miesto gyventojų verslumą ir užimtumą

Vietos plėtros strategijos uždavinys:

  • Užtikrinti reikiamą pagalbą verslo ar savarankiškos veiklos kūrimo ir plėtojimo procese

Veiksmas:

  • Verslo konsultacijų ir mentorystės paslaugų teikimas informuojant tikslinę grupę apie projekto galimybes bei siekiant jiems suteikti verslumo kompetencijas, sukuriant ir palaikant bendradarbiavimo tinklus su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis

 

Visa kvietimų informacija pareiškėjams Nr. 8 
Kvietimas Nr. 8Atsisiųsti
Projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų aprašasAtsisiųsti
Kriterijų aprašo Priedas Nr. 1. Projektinis pasiūlymasAtsisiųsti
Kriterijų aprašo Priedas Nr. 2. DeklaracijaAtsisiųsti
Strategijai įgyvendinti reikalingų procedūrų aprašasAtsisiųsti
Projektų finansavimo sąlygų aprašasAtsisiųsti