Įgyvendinami projektai

Įgyvendinami Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos projektai

KodasProjekto pavadinimasTeikėjas
08.6.1-ESFA-V-911-15-0001„Gelbstinti bendruomenė – gyva bendruomenė“
Daugiau čia
VšĮ "Voluntarius LT"
08.6.1-ESFA-V-911-15-0004 Kaišiadorių gyventojų padėties darbo rinkoje gerinimas, suteikiant verslo pradžios ir plėtros konsultacijas bei skatinant bendradarbiavimo tinklus
Daugiau čia
Viešoji Įstaiga Gyvenimo Kokybės Studijų Centras
08.6.1-ESFA-V-911-15-0005 Kaišiadorių miesto vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių gyventojų užimtumo ir savanorystės skatinimas pasitelkiant linijinių šokių neformalųjį mokymą
Daugiau čia
Kaišiadorių rajono pensininkų klubas
08.6.1-ESFA-V-911-15-0008„Profesinių įgūdžių spektras Kaišiadorių miesto gyventojams“Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla
08.6.1-ESFA-V-911-15-0010Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla
08.6.1-ESFA-V-911-15-0011Kaišiadorys - palankus miestas šeimomsKaišiadorių socialinių paslaugų centras
08.6.1-ESFA-T-927-01-0376 „Profesinės kvalifikacijos ir darbo įgūdžių didinimas pasitelkiant neformalųjį profesinį aktualių darbo rinkos specialybių mokymą“Kaišiadorių smulkaus ir vidutinio verslo asociacija
08.6.1-ESFA-T-927-01-0377„Užimtumo skatinimas siekiant ugdyti su tradiciniu amatu, tautodaile ir rankdarbiais susijusias kompetencijas"Kaišiadorių smulkaus ir vidutinio verslo asociacija

Visa informacija čia