„Gelbstinti bendruomenė – gyva bendruomenė“

VšĮ „Voluntarius LT“ – „Gelbstinti bendruomenė – gyva bendruomenė“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-15-0001

Paraiškoje nurodyta projekto vertė: 21 877,17 Eur

Prašoma finansavimo suma: 20 236,38 Eur

Sutarties pasirašymo data – 2018-10-03

Projekto tikslas – parengti profesionalų gyvenimo konsultantą – savanorį, kuris teiktų konsultavimo paslaugas savižudybių ir priklausomybių srityse Kaišiadorių miesto gyventojams, mažinant jų socialinę atskirtį ir savižudybių skaičių. Projekte numatytos dvi veiklos: pirma – savanorių mokymai (bendrieji gebėjimai), antra – paslaugų, susijusių su specialiųjų ir gyvybiškai būtinų poreikių tenkinimu (pirmoji ir psichologinė pagalba, slauga, socialinės paslaugos, smurto ir patyčių artimoje aplinkoje ir priklausomybių prevencija).

Laukiamas rezultatas – parengti profesionalūs savanoriai teiks paslaugas (pagalbą) susijusią su konstruktyvaus požiūrio į gyvybę ugdymu, teisingu visuomenės nuostatų apie savižudybę formavimu, pirmos ir psichologinės pagalbos prieinamumo užtikrinimu, išgyvenantiems krizes, priklausomybės problemas ar patyrusiais smurtą, konsultuos, teiks pirmą, psichologinę ir socialinę pagalbą Kaišiadorių miesto gyventojams ir jų šeimų nariams. Numatoma projekto tikslinė grupė (18 asmenų) – socialinę atskirtį patiriantys gyventojai: socialinės rizikos suaugę asmenys, socialinės rizikos šeimos, nepasiturintys asmenys ir šeimos, neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys, smurto artimoje aplinkoje aukos ir jų šeimos nariai, asmenys sergantys priklausomybės ligomis, asmenys prižiūrintys (slaugantys) sunkią negalią turintį šeimos narį, asmenys patiriantys socialinę atskirtį dėl kitų priežasčių, kurių egzistavimo faktas raštiškai patvirtinamas atitinkamus įgaliojimus turinčios institucijos, įstaigos ar specialisto.