Kvietimas Nr. 2 2017 m.

KVIETIMAS TEIKTI  VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS NR. 1.1.2-2

Vietos plėtros strategijos tikslas:

  • Plėsti socialines ir kitas paslaugas ir jų gavėjų tikslinę grupę, mažinant neigiamą socialinę situaciją mieste

Vietos plėtros strategijos uždavinys:

  • Kurti ir vystyti naujas psichosocialines ir kitas paslaugas socialiai pažeidžiamoms grupėms, esančioms socialinėje atskirtyje Kaišiadorių mieste mažinant socialinių pašalpų gavėjų skaičių

Veiksmas:

  • Sociokultūrinių ir kitų laisvalaikio užimtumo veiklų bei savipagalbos grupių organizavimas  socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui nuo 14 m. (iš socialinės rizikos šeimų ar skurstančių šeimų)
Visa kvietimų informacija pareiškėjams Nr. 2 
Kvietimas Nr. 2Atsisiųsti
Projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų aprašasAtsisiųsti
Kriterijų aprašo Priedas Nr. 1. Projektinis pasiūlymasAtsisiųsti
Kriterijų aprašo Priedas Nr. 2. DeklaracijaAtsisiųsti
Strategijai įgyvendinti reikalingų procedūrų aprašasAtsisiųsti
Projektų finansavimo sąlygų aprašasAtsisiųsti