3 Kvietimas Nr. 2.1.3-3

KVIETIMAS TEIKTI  VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS NR. 2.1.3-3

Vietos plėtros strategijos tikslas:

  • Mažinti nedarbą skatinant darbingų neaktyvių Kaišiadorių miesto gyventojų verslumą ir užimtumą

Vietos plėtros strategijos uždavinys:

  • Įgyvendinti užimtumą skatinančias iniciatyvas didinant neaktyvių darbingų asmenų profesinę kvalifikaciją ir darbo įgūdžius

Veiksmas:

  • Darbingų neaktyvių asmenų užimtumo skatinimas ir organizavimas, siekiant užtikrinti su tradiciniu amatu, tautodaile ir (ar) rankdarbiais susijusių kompetencijų įgijimą
Visa kvietimų informacija pareiškėjams 
3 Kvietimas Nr. 2.1.3-3Atsisiųsti
Projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų aprašasAtsisiųsti
Kriterijų aprašo Priedas Nr. 1. Projektinis pasiūlymasAtsisiųsti
Kriterijų aprašo Priedas Nr. 2. DeklaracijaAtsisiųsti
Strategijai įgyvendinti reikalingų procedūrų aprašasAtsisiųsti
Projektų finansavimo sąlygų aprašasAtsisiųsti
Projektų finansavimo sąlygų atmintinėAtsisiųsti