Savanorių mokymo renginys

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, įgyvendindamas projektą Nr. 08.06.1-ESFA-V-911-15-0011 ,,Kaišiadorys – palankus miestas šeimoms” mokė savanorius motyvacinio pokalbio technikų, kurios yra trumpalaikė intervencija, padedanti klientui žengti žingsnį link pasikeitimo.
Mokymų lektorė Eva Deveikytė

« 1 10 »

2019 m. birželio 3 d. visuotinis narių susirinkimas!

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas 2019 m. birželio 3 d. apsvarstė ir pritarė prašymui keisti Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją bei dar kartą apsvarstė strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2018 metus.

Susipažinti su susirinkimo protokolu bei patvirtintais dokumentais galite http://kaisiadoriumiestovvg.lt/visuotiniai-susirinkimai/

« 2 3 »