Europos socialinio fondo agentūros pranešimas

Informuojame, kad 2019 m. birželio 25 d. įsigaliojo Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas. Šiuo pakeitimu numatyta, jog informacija apie atliktų patikrų vietoje, apie kurias projekto vykdytojas nebuvo informuotas iš anksto, rezultatus (nurodant projekto vykdytojo pavadinimą, projekto pavadinimą, juridinio asmens ar kitos organizacijos, atsakingų už tikrintos veiklos organizavimą ir (ar) vykdymą, pavadinimą, veiklų vykimo ar nevykimo faktą patikros metu ir, jei reikia, kitą informaciją) gali būti viešai skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

Planuojame  nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.esf.lt skelbti patikrų vietoje, apie kurias projekto vykdytojas nebuvo informuotas iš anksto, rezultatus. Informaciją apie atliktas patikras planuojame atnaujinti kas mėnesį ir skelbti:

 

Dar kartą atkreipiame Jūsų dėmesį apie būtinybę iš anksto planuoti projektų veiklas, laiku informuoti apie veiklų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti galimybes Agentūros darbuotojams įsitikinti veiklų vykdymo faktu.

Tikimės, kad viešai skelbiama informacija apie Agentūros atliekamas patikras vietoje prisidės prie didesnio skaidrumo ir atvirumo.  

 

Jei kiltų klausimų, prašome kreiptis į savo projekto vadovą Agentūroje.