Gautų projektinių pasiūlymų vertinimas

2020 m. vasario 28 d. baigėsi projektinių pasiūlymų pateikimo laikas. Iš viso sulaukėme 10 projektinių pasiūlymų. Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė įvertino gautų projektinių pasiūlymų atitikimą formaliesiems reikalavimams. Visi projektinių pasiūlymų rengėjai nustatytus neatitikimus ištaisė laiku. Šiuo metu atliekamas projektinių pasiūlymų vertinimas pagal bendruosius ir specialiuosius vertinimo kriterijus, nustatytus Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų apraše. Projektinių pasiūlymų vertinimas bus baigtas 2020 m. balandžio 8 d.