Gerosios patirties dalijimosi renginys

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla, vykdydama Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos projektą „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!”, liepos 23 d. organizavo renginį, kurio metu  dalijosi gerąja patirtimi apie teikiamas sociakultūrines paslaugas Kaišiadorių mieste socialinę atskirtį išgyvenančiam jaunimui.