Projekto įgyvendinimo pabaiga

Viešoji įstaiga „Meno sienos“ baigia įgyvendinti projektą „Koridorius“ (projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0262).
Projektas skirtas padėti socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui integruotis į visuomenę, organizuojant mentorystės programą „Koridorius “ – tai savanoriška individuali pagalba jaunimui, kur kruopščiai atrinktas ir specialiuose mokymuose apmokytas savanoris individualiai bendrauja su jam paskirtu jaunuoliu ir padeda jam įveikti įvairius gyvenimiškus ir lengvus psichologinius sunkumus.
Projekto dalyviai savanoriai/mentoriai ir jaunuoliai aktyviai dalyvavo projekto veiklose, patyrė naujų įspūdžių ir susirado naujų draugų.

Daugiau informacijos:
https://www.facebook.com/watch/?v=1173463183052220
https://www.facebook.com/421801934597481/videos/604669526909046