Kaišiadorių miesto 2024-2029 metų vietos plėtros strategijos parengimas

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą ”Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės 2024-2029 m. Strategijos parengimas”. Sutarties Nr. 11-001-T-0013, finansuojamą Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pagal pažangos priemonės veiklos (poveiklės) Nr. 01-004-08-04-01-01-02.
Projekto tikslas – įtraukiant vietos bendruomenę parengti Kaišiadorių miesto 2024-2029 metų vietos plėtros strategiją. Į Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos rengimo procesą įsitrauks ne mažiau kaip 12 juridinių asmenų, atstovaujančių pilietinę visuomenę, vietos valdžią bei verslą
Projekto veikla – Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijos rengimui
Projekto poveiklė – Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės 2024-2029 m. strategijos parengimas
Poveiklės aprašymas – „Planuojami du vieši renginiai:
1. Strategijos rengimo inicijavimas, kurio metu pristatoma Kaišiadorių miesto gyventojų poreikių apklausos rezultatai ir vietos bendruomenės galimybės įsitraukti į strategijos rengimo procesą (projektinių pasiūlymų formos pildymas), į šį renginį kviečiami Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės valdybos nariai, Kaišiadorių mieste veikiančių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, vietos bendruomenės asmenys. Po pirmojo renginio pagal Gautus projektinius pasiūlymus (idėjas) planuojama organizuoti 3 tikslinių darbo grupių (Fokus grupės) pasitarimus-konsultacijas.
2. Parengtos strategijos viešas pristatymas visuomenei.“
Projektu numatomi pasiekti stebėsenos rodikliai:
Parengtos BVIP strategijos – 1
Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant vietos plėtros strategijas – 12
Projekto vertė 9 979,89 Eur, Europos Sąjungos finansavimas 8 482,90 Eur
Projektų veiklų vykdymo pradžia – 2023 m. Kovo mėn.
Projektų veiklų vykdymo pabaiga – 2023 m. Spalio mėn.