Kvietimas registruotis į projektą

VšĮ ,,Voluntarius LT“ įgyvendina projektą „Esu reikalingas“ (projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0251, kurio tikslas – švietėjiškų, mokymo, konsultavimo veiklų pagalba sudaryti palankias sąlygas Kaišiadorių miesto vyresnio darbingo amžiaus gyventojams ugdyti naujas profesines ir bendrąsias asmenines kompetencijas bei įgūdžius, siekiant padidinti jų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje.

Projekto metu vyresnio amžiaus darbingi ekonomiškai neaktyvūs asmenys bus susipažindinti su greitosios pagalbos, socialinio darbo, slaugos darbuotojo veikla. Vyks savanoriškos veiklos mokymai, projekto dalyviai galės įgyti naujų profesinių ir bendrųjų asmeninių įgūdžių.

Mokymai prasidės šių metų rugsėjo mėnesį, todėl pradedama rinkti tikslinė grupė (vyresni nei 30 metų, bedarbiai ir neregistruoti Užimtumo tarnyboje). Be tikslinės grupės mokymuose gali dalyvauti visi norintys, pilnamečiai, Kaišiadorių m. gyventojai.

Norinčius dalyvauti projekte  prašome kreiptis ir registruotis tel. 8 682 68809. Laukiame Jūsų!

Gerosios patirties dalijimosi renginys

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla, vykdydama Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos projektą „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!”, liepos 23 d. organizavo renginį, kurio metu  dalijosi gerąja patirtimi apie teikiamas sociakultūrines paslaugas Kaišiadorių mieste socialinę atskirtį išgyvenančiam jaunimui.

Aktuali informacija

Karantinas sujaukė visų mūsų planus, tenka prisiderinti prie naujų bendravimo būdų. Visi Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės suplanuoti susitikimai su Kaišiadorių miesto gyventojais atšaukti. Dėl mūsų ir Jūsų saugumo Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2019 m. pristatome šioje svetainėje (spausti čia). Kviečiame užduoti klausimus ir plačiau diskutuoti elektroniniu paštu kaisiadoriumiestovvg@gmail.com bei Kaišiadorių miesto vvg facebook paskyroje.