Valdybos narių ir projekto vadovų mokymai

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės valdybos nariai bei projekto vadovai 2019 m. lapkričio 21-22 dienomis Birštone dalyvavo mokymuose ,,Koučingo įrankių taikymas asociacijos veikloje“.

KAIŠIADORIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ SKELBIA 6 KVIETIMUS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją (toliau – strategija) 2019 m. spalio 14 d. paskelbė šešis kvietimus teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus (toliau – kvietimai) strategijoje numatytiems 6 veiksmams įgyvendinti.

Galimi pareiškėjai:
– Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta* yra Kaišiadorių rajono, Kauno miesto, Kauno rajono, Jonavos rajono, Širvintų rajono, Elektrėnų, Trakų rajono ar Prienų rajono savivaldybės;
– Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

Galimi partneriai:
– Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta* yra Kaišiadorių rajono, Kauno miesto, Kauno rajono, Jonavos rajono, Širvintų rajono, Elektrėnų, Trakų rajono, Prienų rajono savivaldybės;
– Kaišiadorių rajono, Kauno miesto, Kauno rajono, Jonavos rajono, Širvintų rajono, Elektrėnų, Trakų rajono, Prienų rajono savivaldybių administracijos.

*Pareiškėjo ir (arba) partnerio veiklos vykdymo vieta – tai vieta, kurios adresu yra registruota juridinio asmens buveinė ir (arba) yra nekilnojamas turtas, kurį nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridinis asmuo ir kuriame nekilnojamąjį turtą valdantis asmuo ar jo atskiras padalinys, filialas, atstovybė vykdo faktinę veiklą.

Vietos plėtros projektų veiklos gali būti vykdomos visoje Lietuvos Respublikoje, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda atitenka Kaišiadorių miesto gyventojams.
Vietos plėtros projektiniai pasiūlymai gali būti teikiami iki 2019 m. lapkričio 29 d. 15 val. adresu:
Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė
Bažnyčios g. 4
LT-56121 Kaišiadorys
321 kab.

Kvietimai, vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma ir kita aktuali informacija skelbiama Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės interneto svetainėje adresu: www.kaisiadoriumiestovvg.lt/galiojantys-kvietimai bei visa informacija lentelėje čia.

Europos socialinio fondo agentūros pranešimas

Informuojame, kad 2019 m. birželio 25 d. įsigaliojo Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas. Šiuo pakeitimu numatyta, jog informacija apie atliktų patikrų vietoje, apie kurias projekto vykdytojas nebuvo informuotas iš anksto, rezultatus (nurodant projekto vykdytojo pavadinimą, projekto pavadinimą, juridinio asmens ar kitos organizacijos, atsakingų už tikrintos veiklos organizavimą ir (ar) vykdymą, pavadinimą, veiklų vykimo ar nevykimo faktą patikros metu ir, jei reikia, kitą informaciją) gali būti viešai skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

Planuojame  nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.esf.lt skelbti patikrų vietoje, apie kurias projekto vykdytojas nebuvo informuotas iš anksto, rezultatus. Informaciją apie atliktas patikras planuojame atnaujinti kas mėnesį ir skelbti:

 

Dar kartą atkreipiame Jūsų dėmesį apie būtinybę iš anksto planuoti projektų veiklas, laiku informuoti apie veiklų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti galimybes Agentūros darbuotojams įsitikinti veiklų vykdymo faktu.

Tikimės, kad viešai skelbiama informacija apie Agentūros atliekamas patikras vietoje prisidės prie didesnio skaidrumo ir atvirumo.  

 

Jei kiltų klausimų, prašome kreiptis į savo projekto vadovą Agentūroje.