Gautų projektinių pasiūlymų vertinimas

2020 m. vasario 28 d. baigėsi projektinių pasiūlymų pateikimo laikas. Iš viso sulaukėme 10 projektinių pasiūlymų. Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė įvertino gautų projektinių pasiūlymų atitikimą formaliesiems reikalavimams. Visi projektinių pasiūlymų rengėjai nustatytus neatitikimus ištaisė laiku. Šiuo metu atliekamas projektinių pasiūlymų vertinimas pagal bendruosius ir specialiuosius vertinimo kriterijus, nustatytus Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų apraše. Projektinių pasiūlymų vertinimas bus baigtas 2020 m. balandžio 8 d.

Valdybos narių ir projekto vadovų mokymai

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės valdybos nariai bei projekto vadovai 2019 m. lapkričio 21-22 dienomis Birštone dalyvavo mokymuose ,,Koučingo įrankių taikymas asociacijos veikloje“.

KAIŠIADORIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ SKELBIA 6 KVIETIMUS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją (toliau – strategija) 2019 m. spalio 14 d. paskelbė šešis kvietimus teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus (toliau – kvietimai) strategijoje numatytiems 6 veiksmams įgyvendinti.

Galimi pareiškėjai:
– Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta* yra Kaišiadorių rajono, Kauno miesto, Kauno rajono, Jonavos rajono, Širvintų rajono, Elektrėnų, Trakų rajono ar Prienų rajono savivaldybės;
– Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

Galimi partneriai:
– Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta* yra Kaišiadorių rajono, Kauno miesto, Kauno rajono, Jonavos rajono, Širvintų rajono, Elektrėnų, Trakų rajono, Prienų rajono savivaldybės;
– Kaišiadorių rajono, Kauno miesto, Kauno rajono, Jonavos rajono, Širvintų rajono, Elektrėnų, Trakų rajono, Prienų rajono savivaldybių administracijos.

*Pareiškėjo ir (arba) partnerio veiklos vykdymo vieta – tai vieta, kurios adresu yra registruota juridinio asmens buveinė ir (arba) yra nekilnojamas turtas, kurį nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridinis asmuo ir kuriame nekilnojamąjį turtą valdantis asmuo ar jo atskiras padalinys, filialas, atstovybė vykdo faktinę veiklą.

Vietos plėtros projektų veiklos gali būti vykdomos visoje Lietuvos Respublikoje, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda atitenka Kaišiadorių miesto gyventojams.
Vietos plėtros projektiniai pasiūlymai gali būti teikiami iki 2019 m. lapkričio 29 d. 15 val. adresu:
Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė
Bažnyčios g. 4
LT-56121 Kaišiadorys
321 kab.

Kvietimai, vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma ir kita aktuali informacija skelbiama Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės interneto svetainėje adresu: www.kaisiadoriumiestovvg.lt/galiojantys-kvietimai bei visa informacija lentelėje čia.