Valdybos posėdis

Svarstyta dėl Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos bei kitų vietos plėtros strategijos įgyvendinimui reikalingų procedurų aprašo. Taip pat dėl Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų bei dėl planuojamų kvietimų ir Strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 2018 metus.

Kviečiame susipažinti čia.

Patvirtinta Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 2018 metų ataskaita

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė 2019 m. kovo 20 d. visuotiniam narių susirinkimui pristatė Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 2018 metų ataskaitą. Iš 10 patvirtintų Kaišiadorių miesto vietos plėtros strategijoje numatytų veiksmų pradėti įgyvendinti 7 veiksmai. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1V-611 Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašas išdėstytas nauja redakcija, jame numatyti 7 projektai. Projektus įgyvendins Kaišiadorių rajono pensininkų klubas, VšĮ „Voluntarius LT“, VšĮ Gyvenimo kokybės studijų centras, asociacija „Žalieji velniai“, Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla, Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla, Kaišiadorių socialinių paslaugų centras.

Kviečiame susipažinti čia.

Svarbus valdybos posėdis

2018-08-13 dieną įvyko svarbus Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Jo metu valdyba aptarė pateiktus projektus, nustatė naujus atrankų kriterijų bei procedūrų aprašus.

Kviečiame susipažinti čia

 

Valdybos posėdis 2018-08-13
« 1 2 »