Kaišiadorių smulkaus ir vidutinio verslo asociacija

Projektas – „Profesinės kvalifikacijos ir darbo įgūdžių didinimas pasitelkiant neformalųjį profesinį aktualių darbo rinkos specialybių mokymą“ (projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0376).

 

Projekto tikslas – paskatinti bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių  Kaišiadorių miesto gyventojų užimtumą ir padidinti jų profesines kvalifikacijas ir darbo įgūdžius suteikiant jiems galimybę mokytis pagal darbo rinkoje aktualias specialybes.  Socialinei integracijai ir užimtumui didinti numatyta tikslinei grupei pravesti 4 tipų specializuotus neformaliuosius mokymus po 3 grupes.

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos Socialinio fondo, skirtas finansavimas sudaro 37.710,25 Eur. Pareiškėjas prisidės prie projekto nepiniginiu nuosavu įnašu 3.953,04 Eur – savanorių savanoriška veikla. Projekte dalyvaus 26 tikslinės grupės dalyviai, bus suorganizuota 12 neformalaus švietimo mokymų. Projekto įgyvendinamo laikotarpis –  2020 m. spalio 16 d.- 2022 m. kovo 01 d.

 

Projektas – „Užimtumo skatinimas siekiant ugdyti su tradiciniu amatu, tautodaile ir rankdarbiais susijusias kompetencijas (projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0377).

 

Projekto tikslas – paskatinti darbingų neaktyvių Kaišiadorių miesto gyventojų užimtumą organizuojant veiklas, susijusias su tradicinių amatų, tautodailės ir rankdarbių kompetencijų įgijimu. Socialinei integracijai ir užimtumui didinti numatyta tikslinei grupei suorganizuoti amatų, tautodailės, rankdarbių dirbtuvių renginį, specializuotus praktinius neformaliuosius mokymus, susijusius su amatais, tautodaile, rankdarbiais

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos Socialinio fondo, skirtas finansavimas sudaro 53.430,47 Eur. Pareiškėjas prisidės prie projekto nepiniginiu nuosavu įnašu 5.973,00 Eur – savanorių savanoriška veikla. Projekte dalyvaus 26 tikslinės grupės dalyviai, bus suorganizuoti 3 renginiai, 12 neformalaus švietimo specializuotų praktinių mokymų, susijusių su tradiciniais amatais, tautodaile, rankdarbiais. Projekto įgyvendinamo laikotarpis –  2020 m. spalio 16 d.- 2022 m. balandžio 01 d.