Patvirtinta Kaišiadorių miesto VVG 2021 m. veiklos ataskaita

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės visuotinis susirinkimas 2022 m. kovo 30 d. vykusiame posėdyje patvirtino vietos plėtros startegijos metinę įgyvendinimo ataskaitą už 2021 metus:

VVG ataskaita 2021