Kvietimas teikti pastabas

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė informuoja, kad atsižvelgiant į tai, jog nutraukta Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos įgyvendinamo projekto „Profesinių įgūdžių spektras Kaišiadorių miesto gyventojams“ finansavimo sutartis, o naujų projektų įgyvendinimas nėra galimas ir numatytų paramos lėšų nebus panaudota, inicijuojamas strategijos keitimas, t. y. bendra strategijai įgyvendinti numatyta paramos lėšų suma mažinama nuo 448 015,21 Eur iki 362 354,76 Eur. Kadangi šis strategijos pakeitimas laikomas esminiu (keičiama bendra vietos plėtros strategijai įgyvendinti suplanuota paramos lėšų ir prisidėjimo lėšų suma), Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė kviečia miesto VVG veiklos teritorijos gyventojus teikti pastabas, pasiūlymus dėl siūlomų pakeitimų el. paštu. kaisiadoriumiestovvg@gmail.com iki š. m. rugpjūčio 7 d.