Kiek mažiausiai / daugiausiai dalyvių turi būti projekte?

Vadovaujantis PFSA 24.1 punktu, priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“ (rodiklio kodas – P.S.376) minimali siektina reikšmė – 5 dalyviai.