Valdybos posėdis

Svarstyta dėl Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos bei kitų vietos plėtros strategijos įgyvendinimui reikalingų procedurų aprašo. Taip pat dėl Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų bei dėl planuojamų kvietimų ir Strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 2018 metus.

Kviečiame susipažinti čia.