2019 m. birželio 3 d. visuotinis narių susirinkimas!

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas 2019 m. birželio 3 d. apsvarstė ir pritarė prašymui keisti Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją bei dar kartą apsvarstė strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2018 metus.

Susipažinti su susirinkimo protokolu bei patvirtintais dokumentais galite http://kaisiadoriumiestovvg.lt/visuotiniai-susirinkimai/

« 1 3 »