Ar pareiškėjo partneriai gali būti fiziniai asmenys?

Ne. Vadovaujantis PFSA 15 punktu, pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti juridiniai asmenys ar jų filialai, atstovybės.