Kokie pagrindiniai etapai norint įgyvendinti projektą?

Pagrindiniai etapai:

  • Vietos plėtros projektinio pasiūlymo rengimas, teikimas ir vertinimas;
  • Atrinktų Vietos plėtros projektinių pasiūlymų teikimas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai;
  • Paraiškos rengimas, pateikimas, vertinimas;
  • Finansavimo skyrimas projekui ir sutarties pasirašymas;
  • Projekto įgyvendinimas;
  • Projekto užbaigimas – galutinio mokėjimo prašymo ir galutinės ataskaitos teikimas ir tvirtinimas.